Predispitne poene za studente koji su na časovima važbi pohađali grupe I1, I4 ili nisu imali definisanu grupu možete pogledati ovde.

Predispitne poene za studente koji su na časovima važbi pohađali grupe I2 i I3 možete pogledati ovde.

Napomena: Broj poena za predavanja studenti su dobijali u zavisnosti od broja poena osvojenih na kolokvijumu, studenti koji su osvojili 7 i više poena dobili su maksimalan broj poena na predavanjima.