Nastava iz predmeta Menadžment prodaje biće održana u subotu, 22.02.2020. sa početkom u 11 časova, u S8.