Raspored studenata po grupama na ispitu iz predmeta Informatika:

  • Grupa I1 od 09.00 časova (računarski kabinet S2)
  • Grupa I2 od 10.00 časova (računarski kabinet S2)
  • Grupa I3 od 11.00 časova (računarski kabinet S2)
  • Grupa I4 od 12.00 časova (računarski kabinet S2)
  • Studenti koji nemaju definisanu grupu od 13.00 časova (računarski kabinet S2)