Области за припрему I колоквијума:
– IV глава  – Маркетинг стратегија
– XI глава  – Стратегије одржавања и повећања тржишног учешћа
– XII глава – Стратегија сегментације тржишта