II колоквијум из предмета Стратегијски маркетинг и менаџмент биће одржан 20.02.2019. године у 12 часовасала А3. 
Области за прирему II колоквијума:
  • XIII – Стратегија диференцирања понуде
  • XIV – Стратегија позиционирања производа
  • XVI- Маркетинг стратегије у глобалној привреди
  • XVIII – Контрола и ревизија маркетинг активности