Студенти прве године неће имати вежбе из Пословне статистике прве две недеље октобра месеца 2018. године.