Predispitni poeni iz predmeta Poslovna kultura i etika upisivaće se u petak, 17.01.2020. godine, od 09.45 časova u sali A2.