Studenti drugih visokoškolskih ustanova, koji studiraju po novim akreditovanim studijskim programima mogu, po osnovu prelaska upisati akreditovane studijske programe Visoku poslovnu školu strukovnih studija u Leskovcu.

Student Školi podnosi zahtev za prelazak uz koji prilaže uverenje o položenim ispitima na visokoškolskoj ustanovi sa koje prelazi, originale svedočanstava i diplome iz srednje škole i izvod iz matične knjige rođenih.

Komisija za prelazak i priznavanje ispita razmatra zahtev i direktoru škole predlaže donošenje rešenja o upisu po osnovu prelaska i priznavanju ispita položenih na visokoškolskoj ustanovi sa koje student prelazi.

U rešenju se navodi na kom studijskom programu student nastavlja studije, na kojoj godini studija i koji se ispiti priznaju kao položeni. Za priznate ispite navodi se pripadajući broj ESPB bodova, a po broju pripadajućih bodova za određeni ispit u našoj Školi.

Studenti koji su za priznate ispite stekli najmanje 27 ESPB bodova po rešenju Komisije, ispunjavaju uslov za upis na drugu godinu studija, a studenti koji su stekli najmanje 54 ESPB boda ispunjavaju uslov za upis na treću godinu studija.