rec direktoraPoštovani,

Velika mi je čast i zadovoljstvo da Vam predstavim aktivnosti Visoke poslovne škole strukovnih studija u Leskovcu, državne ustanove sa 40-godišnjom tradicijom u uspešnom obrazovanju kadrova, čiji su školski programi akreditovani od strane nadležnih organa Republike Srbije i usklađeni sa savremenim zahtevima i potrebama privrede i društva.

Sve obrazovne institucije, pa tako i Visoka poslovna škola imaju ključnu ulogu, kako za razvoj obrazovanja tako i za razvoj društva putem ispunjavanja svoje misije, sprovodeći osnovne i dodatne programe i projekte. Razvoj i rast Visoke poslovne škole pokazuje visoki stepen korelacije sa razvojem pre svega, neposrednog ekonomskog okruženja, a zatim i grada Leskovca kao i čitavog ekonomsko-socijalnog miljea u državi.

Takođe nam je veliko zadovoljstvo da istaknemo činjenicu da smo mnoge bitne planirane postavke misije, ciljeva i vizije u predhodnim godinama i ostvarili. Osnovna misija Visoke poslovne škole strukovnih studija u Leskovcu je obezbeđenje kvalitetnog obrazovanja baziranog na savremenim studijskim programima, u skladu sa tendencijama u evropskom obrazovanju, kao i aktivno učešće u regionalnom i republičkom ekonomskom i društvenom razvoju.

Ova misija se ostvaruje sprovođenjem odgovarajućih programskih aktivnosti i realizacijom projekata. Kao ustanova koja kontinuirano radi na razvoju i unapređenju praktičnog znanja, veština i sposobnosti studenata, namenjena je svima kojima je stalo do pomaka u obrazovanju i ličnom razvoju i napredovanju, šta mogu potvrditi posebno svršeni studenti, kao i oni koji sada studiraju na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Leskovac.

Visoka poslovna škola Leskovac, kao socijalno odgovorna visokoškolska institucija nastaviće sa integrisanjem evropskih obrazovnih trendova u svoje nastavne procese, promovišući najveće vrednosti jednog društva – znanje, stručnost i kulturu rada.

S poštovanjem,

Dr Milena Marjanović, prof.

Direktor Visoke poslovne škole strukovnih studija Leskovac