Rezultate kolokvijuma iz predmeta Agencijsko poslovanje možete pogledati ovde.

Studenti koji su osvojili više od 5 poena na kolokvijumu oslobođeni su prvog dela ispita.