Директор школе

Др Милена Марјановић, професор струковних студија

 

Помоћник директора за наставу

Др Иван Михаиловић, професор струковних студија

 

Шеф студијског програма Пословна економија и менаџмент

Др Јелена Крстић-Ранђић, професор струковних студија

 

Шеф студијског програма Туризам и угоститељство

Др Татјана Ђекић, професор струковних студија

 

Шеф студијског програма Менаџмент технологије хране и гастрономије

Миљана Стојковић-Трајковић, наставник страног језика

 

Шеф студијског програма Пословна информатика и е-бизнис

Мр  Валентина Станковић, предавач

 

Шеф студијског програма Финансије, рачуноводство и банкарство

Мр Драгана Ранђеловић, предавач

 

Шеф студијског програма Менаџмент бизниса и логистике

Мр Јовица Цветковић, предавач

 

Секретар школе

Радомир Стојановић, дипломирани правник