Колоквијум из предмета Математика, биће одржан 15.03.2019. године по следећем распореду:

Од 09:00 за студенте са студијских програма:

  • Финансије, рачуноводство и банкарство,
  • Пословна информатика и е-бизнис и
  • Туризам и угоститељство

Од 11:00 за студенте са студијских програма:

  • Менаџмент технологије хране и гастрономије и
  • Менаџмент бизниса и логистике

Студенти су дужни да понесу папир А4 формата (табаке) и дигитроне.

Употреба телефона за рачунање је строго забрањена!

Студенти могу да користе одштампане формуле из финансијске математике који се налазе на сајту Школе (допуна литературе).