Студенти који су положили испит из предмета Информационе технологије и Информатика у обавези су да своје индексе за упис оцена оставе код предметног сарадника у кабинету 223, у уторак 12.02.2019. године или у четвртак 14.02.2019. године у времену од 10:00 до 11:00 часова.

Студенти достављају индекс у коме је уписан назив предмета и у оквиру колоне „Назив предиспитне обавезе“ следеће: предавања, вежбе, колоквијум, консултације.

Индекси се могу преузети у понедељак 18.02.2019. године у времену од 10:00 до 11:00 часова, кабинет 223.