МИРОЉУБ ЂЕЛИЋ

Шеф канцеларије Одсека

Координатор стручне праксе

Шеф катедре за рачуноводство и пословну информатику

Шеф катедре за трговину, маркетинг и туризам

Шеф катедре за економске науке и менаџмент

Руководилац Одсека Висока пословна школа Лесковац