Начин уплате за студенте који имају налоге на Е-ИНДЕКСУ

Студенти који имају налоге на Е-ИНДЕКСУ накнаду за пријаву испита и уплате рате школарине ВРШЕ ИСКЉУЧИВО НА ОСНОВУ УПЛАТНИЦЕ СА СВОГ Е-ИНДЕКСА, јер СВАКИ СТУДЕНТ ИМА СВОЈ ЈЕДИНСТВЕНИ ПОЗИВ НА БРОЈ.

Студенти ранијих генерација који немају налоге на е-индексу

Студенти ранијих генерација који немају налоге на е-индексу накнаду за пријаву испита и уплате рате школарине ВРШЕ ИСКЉУЧИВО НА ОСНОВУ УПЛАТНИЦЕ КОЈА ЈЕ ДАТА У НАСТАВКУ.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Студенти су у обавези да строго воде рачуна о текућем рачуну и позиву на број, јер накнадне корекције након погрешне уплате неће бити могуће.