Драги студенти, на овој страни можете преузети материјал из предмета Стручна пракса за прву годину специјалистичких струковних студија.

ВАЖНО: Студенти који су предузетници и власници предузећа, у оквиру Дневника стручне праксе описују пословање свог предузећа и пословне функције које обављају.

Дневник стручне праксe, техничка упутства за израду дневника, упут за обављање стручне праксе, оцену дневника стручне праксе и потврду о обављеној стручној пракси мoжете преузети овде.