Уколико студент није стекао услов за упис наредне године студија (има мање од 27 ЕСПБ бодова на првој, односно мање од 54 ЕСПБ бодова на другој години), поново уписује исту годину студија и плаћа обнову године у износу од 6 000 динара.

Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске године, уписује опет исти предмет и дужан је да опет обави предиспитне и испитне обавезе.

Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти или други изборни предмет.

Уколико студент није регулисао статус (пропустио је да упише једну или више година студија), за сваку неуписану годину уплаћује по 1 500 динара и 6 000 динара за обнову године.