АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА

ОДСЕК ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ

Адреса: Владе Јовановића 8, 16000 Лесковац, Србија

Телефон: +381 (16) 254-961

Факс: +381 (16) 242-536

Електронска пошта: mail@vpsle.edu.rs

Текући рачун: 840-2110666-96

Позив на број: 97 9501

 

Локација Одсека Висока пословна школа