Услови уписа у наредну годину студија дефинисани су Правилима студија Академије.