Студент прве године студија који је остварио најмање 27 ЕСПБ бодова, стекао је услов да упише другу годину студија.

Студент друге године студија који је остварио најмање 54 ЕСПБ бодова, стекао је услов да упише трећу годину студија.