МСС - ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И Е-БИЗНИС
КУРИКУЛУМ
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Заједнички предмети
МОДУЛ: МЕНАЏМЕНТ Е-БИЗНИСА
МОДУЛ: МЕНАЏМЕНТ Е-ТУРИЗМА И ХОТЕЛИЈЕРСТВА