Студенти су дужни да обаве стручну праксу у складу са програмом стручне праксе за одговaрајући студијски програм и одговарајућу годину студија.

Након успешно обављене стручне праксе студент стиче одговарајући број ЕСПБ бодова предвиђен конкретним студијским програмом на конкретној години студија.

По обављеној стручној пракси студент је дужан да достави дневник стручне праксе наставнику за стручну праксу. Наставници стручне праксе уписују ЕСПБ поене на основу:

  • садржаја дневника стручне праксе (максимално 70 поена)
  • редовног похађања стручне праксе (максимално 30 поена).

Наставник стручне праксе уписује поене за стручну праксу у индекс, у термину предвиђеном распоредом полагања испита.

Студенти обављaју стручну праксу у предузећима у која их упућује Школа, или сами проналазе предузећа где ће обавити стручну праксу.

Школа је склопила уговоре са многим предузећима у која упућује студе да обаве стручну праксу.

У току 2014./2015. године реализовани су следећи програми стручне праксе:

  • Стручна пракса у оквиру пословног система „MK Resort Group“, у хотелима Гранд и Анђела на Копаонику. Студенти су имали прилику да буду ангажовани на пословима извршиоца у сектору хране и пића у трајању од 10 до 30 дана. Програм је прошло око 150 студената. Њихов рад је позитивно оцењен од стране ментора из хотела, те су добили и одговарајуће препоруке.
  • Програм стручне праксе реализован у хотелским комплексима Sani Resort, Ikos i Oceania, у Грчкој. Овај програм праксе, студенти су похађали у периоду од три до шест месеци. Студенти су били ангажовани на позицијама извршиоца у сектору храни и пића, сектору општих послова, сектору продаје. Програм је похађало 35 студената и сви су добили позитивне препоруке од послодаваца.
  • Стручна пракса у туристичкој агенцији Мауак у Грчкој, коју је похађало 6 студената. Програм је реализован у три циклуса од по месец дана, а студенти су били ангажовани на позицији асистента туристичког агента. Након завршетка програма студенти су добили позитивне препоруке.
  • Програм стручне праксе који је реализован у сарадњи са локалном самоуправом Града Лесковаца. Овај програм је спроведен у току марта, априла и маја у трајању од по месец дана. 120 студената Школе обављали су стручну праксу у следећим институцијама и организацијама: Општина Лесковац, АЛЕР, Управа за финансије, Управа за јавне набавке, ЈП Водовод, ЈП Топлана, Дирекција за урбанизам и изградњу, ЈП Дом, Пољопривредна и саветодавна стручна служба Лесковац. Студенти су били претежно ангажовани у оквиру рачуноводствених служби, финансијских служби, маркетинг служби и сл. где су могли да се упознају са специфичностима рада у конкретним субјектима. Сви студенти су добили позитивне препоруке.
  • Програм стручне праксе који је реализован у сарадњи са књиговодственом агенцијом „PROFY“. Овај програм је реализован у циkлусима у трајању од 15 до 30 дана, а укупно је у њему учествовало 8 студената. Након завршетка програма студенти су добили позитивне препоруке.
  • Стручна пракса у осигуравајућој кући „Триглав“, где су студенти били ангажовани у трајању од 15 до 30 дана. Програм је прошло укупно 10 студената, о чему су добили позитивне препоруке.

Поред наведених програма, студенти Школе су обављали стручну праксу у великом броју предузећа са подручја јабланичког, пчињског и нишавског округа, са којима постоје појединачни уговори о реализацији стручне праксе између привредног субјекта и Школе.