На платформи за е-учење Одсека за пословне студије, можете пронаћи предмет стручна пракса за сваки студијски програм и остварити контакт са предметним наставницима.

Сву потребну документацију за реализацију стручне праксе можете преузети овде или у оквиру предмета стручна пракса на платформи за е-учење.