Основне струковне студије:

Распоред часова у летњем семестру школске 2018/2019. године:

Прва година

Друга година

Трећа година

Специјалистичке струковне студије:

Распоред часова у зимском семестру школске 2018/2019. године:

Прва година