ССС - МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ И ГАСТРОНОМИЈЕ
  • Студијски програм: Менаџмент технологије хране и гастрономије
  • Стечено звање након завршетка студија: Специјалиста струковни инжењер менаџмента
КУРИКУЛУМ