Образац: Испитна пријава – Образац одштампати, а затим попунити.

Образац: ШВ-20 – Образац одштампати на једном листу, тј. обострано. За упис су потребна два примерка.

Образац: Семестрални лист (образац за оверу семестра) – Образац одштампати, а затим попунити.

Напомена: Студенти који нису са територије града Лесковца, пријаву испита могу извршити попуњавањем и слањем испитних пријава на адресу Одсека Висока пословна школа Лесковац.