rec direktoraПоштовани,

Велика ми је част и задовољство да Вам представим активности Одсека Висока пословна школа Лесковац, државне установе са 40-годишњом традицијом у успешном образовању кадрова, чији су студијски програми акредитовани од стране надлежних органа Републике Србије и усклађени са савременим захтевима и потребама привреде и друштва.

Све образовне институције, па тако и Одсек Висока пословна школа Лесковац имају кључну улогу, како за развој образовања тако и за развој друштва путем испуњавања своје мисије, спроводећи основне и додатне програме и пројекте. Развој и раст Одсека Висока пословна школа Лесковац показује високи степен корелације са развојем пре свега, непосредног економског окружења, а затим и града Лесковца као и читавог економско-социјалног миљеа у држави.

Такође нам је велико задовољство да истакнемо чињеницу да смо многе битне планиране поставке мисије, циљева и визије у претходним годинама и остварили. Основна мисија Одсека Висока пословна школа Лесковац је обезбеђење квалитетног образовања базираног на савременим студијским програмима, у складу са тенденцијама у европском образовању, као и активно учешће у регионалном и републичком економском и друштвеном развоју.

Ова мисија се остварује спровођењем одговарајућих програмских активности и реализацијом пројеката. Као установа која континуирано ради на развоју и унапређењу практичног знања, вештина и способности студената, намењена је свима којима је стало до помака у образовању и личном развоју и напредовању, шта могу потврдити посебно свршени студенти, као и они који сада студирају на Одсеку за пословне студије Лесковац.

Одсек Висока пословна школа Лесковац, као социјално одговорна високошколска институција наставиће са интегрисањем европских образовних трендова у своје наставне процесе, промовишући највеће вредности једног друштва – знање, стручност и културу рада.

С поштовањем,

Др Милена Марјановић, проф.

Руководилац Одсека Висока пословна школа Лесковац