ECDL – European Computer Driving Licence је најпознатији светски сертификат који потврђује ваше способности за ефикасно коришћење дигиталне технологије. Школе и факултети широм света користе ECDL. Студенти посебно могу имати користи од међународно признатог сертификата који је мапиран на низ квалификационих оквира и стандарда, а у појединим земљама је интегрисан са наставним плановима и програмима.

Пратећи европске и светске трендове Национална Комисија за усклађеност образовног програма са ECDL стандардима донела је закључке да студенти који су током студија имали високе оцене (8/9/10) из информатичке групе предмета могу стећи ECDL – европски информатички сертификат без додатних полагања!

Заједничка ставка 90% објављених огласа за посао је познавање рада на рачунару по ECDL стандардима. Нека будући послодавци виде јасну потврду ваших дигиталних вештина у складу са светским и европским захтевима!

У складу са претходно наведеним, Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу омогућила је својим студентима, који испуњавају прописане услове (да су из информатичке групе предмета имали оцену 8, 9 или 10) добијање одговарајућих сертификата без додатних полагања, и то:

  • студенти на студијском програму Пословна информатика и е-бизнис, Финансије, рачуноводство и банкарство, Менаџмент бизниса и логистике који су из предмета Информационе технологије имали најмање оцену 8 могу добити ECDL Profile certificate – „Base“;
  • студенти на студијском програму Туризам и угоститељство који су из предмета Информатика и Информациони системи у туризму имали најмање оцену 8 могу добити ECDL Profile certificate – „Base“;
  • студенти на студијском програму Пословна информатика и е-бизнис који су из предмета Информационе технологије и предмета Базе података имали најмање оцену 8 могу добити ECDL Profile certificate – „Standard“.

Укупни административни трошкови поступка сертификације по кандидату који је добио оцену 8, 9 или 10 износе:

  • За ECDL Base (Start) 3.700 дин. + 20% ПДВ
  • За ECDL Standard (Core) 4.600 дин. + 20% ПДВ

За све додатне информације обратите се сертификованим испитивачима на имејл:

Марија Крстић: krstic.marija@vpsle.edu.rs

Лазар Крстић: krstic.lazar@vpsle.edu.rs

Лиценцу која потврђује да је Академија струковних студија Јужна Србија компетентна за спровођење тестирања и обука по ECDL стандарду можете погледати овде.