Руководилац Одсека Висока пословна школа Лесковац

Шеф катедре за економске науке и менаџмент

Шеф катедре за трговину, маркетинг и туризам

Координатор стручне праксе

МИРОЉУБ ЂЕЛИЋ

Шеф канцеларије Одсека