Висока пословна школа струковних студија из Лесковца има веома успешну дугогодишњу сарадњу са страним образовним институцијама.

Сарадња је започета са „Економско шоло Цеље“, Вишјо строковно шоло из Словеније, још 2001. године. Остварени су бројни контакти и међусобне посете у циљу осавремењивања наставних планова и програма, организовања стручне праксе и праћења савремених тенденција у европском систему образовања, као и организовање и учешће на међународним конференцијама. У сарадњи са овом школом, ради се на припреми и реализацији пројеката у оквиру ЕРАСМУС програма.

Сарадњу на евалуацији наставних планова и програма успоставили смо и са Универзитетом у Гриничу (University of Greenwich) из Лондона. Резултат ове дугогодишње сарадње јесте позитивна оцена наставних планова и програма који се изводе на Високој пословној школи струковних студија у Лесковцу од стране пословне школе (Business School) при Универзитету у Гриничу.

Позитивну оцену наставних планова и програма на трогодишњим студијама Висока пословна школа струковних студија Лесковац добила је и од стране Handelshøgskolen i  Bodø (Bodø Graduate  School of Business), високе пословне школе која се налази у склопу регионалног универзитета у норвешком граду Бодø, административном центру норвешке покрајине Nordland.

Висока пословна школа струковних студија из Лесковца остварила је сарадњу и са другим иностраним образовним институцијама као сто су:

 • ATE/ Aristotle University of Thessaloniki
 • Hellenic Republic Ministry of Tourism
 • Deutsche Gesellschaft fur  Technische Zusammenarbeit (GTZ GmbH)
 • Univerzitet Sv. Kliment Ohridski – Bitola
 • Saint Petersburg State Forest Technical University

Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу је један од партнера у међународном ТЕМПУС пројекту „Modernization and harmonization of Tourism study programs in Serbia“, где поред домаћих партнера учествују University of Greenwich, Technological Educational Institute of Piraeus i USAMVCN Romania.

Висока пословна школа струковних студија Лесковац развија међународну сарадњу са циљем да омогући:

 • школовање већег броја студената;
 • задржавање младих стручњака у региону;
 • укључивање етничких група у процес високог образовања;
 • привлачење већег броја студената из околних земаља у региону;
 • образовање студената по модерним студијским програмима;
 • креирање и оспособљавање младих стручњака који ће се активно укључити у локалне и европске институције и имати значајну улогу у процесима регионалних и европских интеграција;
 • преузимање активне улоге у програмима регионалног социо-економског развоја.