СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
СТУДИРАЊЕ НА ОДСЕКУ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ ЛЕСКОВАЦ ПРУЖА ВАМ МОГУЋНОСТ...

 • Комбиновања теоријске наставе са практичним радом, вежбама и стручном праксом

 • Обављања стручне праксе у институцијама локалне самоуправе, туристичким агенцијама и организацијама на територији Јабланичког округа, у луксузним хотелима на Копаонику, у Грчкој и Америци

 • Студирања по приступачним условима и најсавременијим просторно-техничким условима

 • Наставка школовања на специјалистичким и мастер струковним студијама

 • Наставка школовања на академским студијама у иностранству

ПРИПРЕМНA НАСТАВA

Драги будући студенти, уколико имате било каквих недоумица приликом савладавања материјала за припрему пријемног испита, можете се обратити професорима лично, на следеће имејл адресе:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА И Е-БИЗНИС, укупно 55 места;

 • износ школарине 55.000 динара
 • пријемни испит се полаже из једног од два следећа предмета:
  • Математика
  • Основе информатике

 

ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО И БАНКАРСТВО (I модул – Финансије и рачуновоство;  II модул – Финансије, банкарство и осигурање), укупно 55 места;

 • износ школарине 49.000 динара
 • пријемни испит се полаже из два од четири следећа предмета:
  • Основе економије
  • Пословна економија
  • Основе информатике
  • Математика

 

МЕНАЏМЕНТ БИЗНИСА И ЛОГИСТИКЕ, укупно 55 места;

 • износ школарине 49.000 динара
 • пријемни испит се полаже из два од четири следећа предмета:
  • Основе економије
  • Пословна економија
  • Основе информатике
  • Математика

 

ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО, укупно 110 места;

 • износ школарине 49.000 динара
 • пријемни испит се полаже из Географије и једног од четири следећа предмета:
  • Основе економије
  • Пословна економија
  • Основе информатике
  • Математика

 

МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ И ГАСТРОНОМИЈЕ, укупно 132 места;

 • износ школарине 55.000 динара
 • пријемни испит се полаже из једног од четири следећа предмета:
  • Биологија
  • Хемија
  • Основе информатике
  • Математика