Звање: Професор струковних студија Е-пошта: marijapetk@gmail.com Картон наставника: ОВДЕ

Координатор стручне праксе

Шеф катедре за трговину, маркетинг и туризам

Шеф катедре за економске науке и менаџмент

Руководилац Одсека Висока пословна школа Лесковац