Звање: Професор струковних студија

Е-пошта: marijapetk@gmail.com

Картон наставника: ОВДЕ