Основни подаци о студијском програму:

Назив студијског програмаМенаџмент технологије хране и гастрономије
Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програмВисока пословна школа струковних студија Лесковац
Уверење о акредитацији студијског програмаУверење
Образовно-научно/образовно-уметничко пољетехничко-технолошке науке
Научна, стручна или уметничка област
Врста студијаосновне струковне студије
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима180 ЕСПБ
Назив дипломеструковни инжењер менаџмента
Дужина студијатри године
Година у којој је започела реализација студијског програма2015/2016 године
Износ школарине за самофинансирајуће студенте55.000,00 РСД
Циљеви, сврха, компетенције, оцењивање и напредовање студенатаЦиљеви, Сврха, Компетенције, Оцењивање и напредовање
Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм66 самофинансирајућих студената
Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела06.03.2015. године
Језик на коме се изводи програмсрпски
Година када је програм акредитован2015. године
Веб адреса на којој се налазе подаци о студијском програмуhttp://vpsle.edu.rs

 

Курикулум:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ХРАНЕ И ГАСТРОНОМИЈЕ
ШИФРА ПРЕДМЕТАПРВА ГОДИНАСЕМЕСТАР IСЕМЕСТАР IIЕСПБ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИПВПВДОН
1МГ-МАТМатематика226
1MГ-ИНФИнформатика225
1MГ-БСТПословна статистика226
1MГ-СОФНаука о исхрани226
1MГ-БФТОснови прехрамбене технологије226
1MГ-БОГОснови гастрономије2014
1MГ-БУЕПословна економија226
1MГ-БOOОснови организације225
1MГ-ППСтручна пракса (прва година)44
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 1(страни језик)
1MГ-ФЛE1Страни језик – Енглески 1 у туризму и угоститељству237
1MГ-ФЛФ1Страни језик – Француски 1 у туризму и угоститељству237
ИБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 2
1MГ-СОВСоциологија рада225
1MГ-БАЕОснови економије225
УКУПНО60
ШИФРА ПРЕДМЕТАДРУГА ГОДИНАСЕМЕСТАР IIIСЕМЕСТАР IVЕСПБ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИПВПВДОН
2MГ-БМГОснови менаџмента225
2MГ-СКГКомерцијално познавање робе225
2MГ-ТОФТехнологија животних намирница226
2MГ-БМАОснове маркетинга226
2MГ-ФМАФинансијски менаџмент и рачуноводство327
2MГ-МБФМикробиологија хране124
2MГ-ЦМЛТрговинско право203
2MГ-ППСтручна пракса (друга година)44
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 3 (Пословни страни језик)
2MГ-ФЛЕ2Страни језик – Енглески 2 у туризму и угоститељству124
2MG-ФЛФ2Страни језик – Француски 2 у туризму и угоститељству124
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 4
2MГ-ЦЦКреативна гастрономија1024
2MГ-ЦМГКетеринг менаџмент1024
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се два)
Изборни блок 5
2MГ-ЕНМПредузетнички менаџмент226
2MГ-РМУправљање ризиком226
2MГ-БЦМПословне комуникације226
2MГ-ХРММенаџмент људских ресурса226
УКУПНО60
ШИФРА ПРЕДМЕТАТРЕЋА ГОДИНАСЕМЕСТАР VСЕМЕСТАР VIЕСПБ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИПВПВДОН
3MГ-ГМГГастрономски менаџмент2014
3MG-MTHМенаџмент туристичких и угоститељских предузећа214
3MГ-ФОЦОснови конзервисања хране124
3M-ПMПројектни менаџмент225
3MГ-НУТНутриционизам225
3MГ-СКФСистеми квалитета у производњи хране124
3MГ-ЕМГЕколошки менаџмент и одрживи развој225
3MГ-БЛПословна логистика325
3MГ-СТМСтратегијски менаџмент326
3MГ-ППСтручна пракса (трећа година)32
3MГ-ФПРЗавршни рад8
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се два)
Изборни блок 6
3MГ-СХИУслуге у угоститељству1024
3MГ-БТЦПосластичарство са пекарством1024
3MГ-ИНГМеђународна гастрономија1024
3MГ-НГАНационална гастрономија1024
УКУПНО60