У оквиру сарадње са сектором привреде, Школа је иницирала више радних састанака са циљем да представнике привреде упозна са могућностима у погледу остваривања интензивније сарадње у подручју консалтинга, едукативних активности, израде бизнис планова и различитих студија за потребе привреде. Тренутно се реализује заједнички пројекат између Школе и предузећа Југпром, а за потребе развоја софтверског пакета за оптимално одређивање цена. Осим тога потписан је уговор о пословној сарадњи са предузећем Инфодата, чији софтверски рачуноводствени пакет се тренутно користи у школи за обуку студената. Студенти школе имају прилику да обаве стручну праксу у великом броју привредних субјеката. Тренутно  су у току програми стручне праксе који се реализују у сарадњи са пословним системом „MK Resort Group“, књиговодственом агенцијом „Profy“, осигуравајућом компанијом „Триглав“, осигуравајућом компанијом „Дунав“, предузећем Прима Нова. Такође, школа има потписане уговоре о реализацији стручне праксе са преко педесет привредних субјеката на подручју јабланичког и пчињског округа.