12.11.2014. године потписан је Меморандум о сарадњи између Града Лесковца, Пољопривредне саветодавне и стручне службе Лесковац и Високе пословне школе Лесковац. Сарадња има за циљ интензивније повезивање локалне самоуправе и њених институција са стручним и образовним институцијама, у подручју едукације и стручног усавршавања младих и грађана, те подизање расположивих професионалних капацитета у овом делу Србије.

Сходно потписаном Меморандуму, Школа пружа организационо-техничку помоћ приликом реализације стручних скупова, семинара, конференција у организацији локалне самоуправе и Пољопривредне саветодавне и стручне службе Лесковац. Ради подстицања пољопривредних произвођача у погледу покретања пословних подухвата и самозапошљавања, наставници Школе су током 2014/2015. године одржали и више  предузетничких обука које су похађали пољопривредници са подручја јабланичког округа.

Такође, Школа реализује и програм стручне праксе у сарадњи са локалном самоуправом Града Лесковца. У овом програму, током школске године,  учествује око 120 студената који имају прилику да обаве стручну праксу у следећим институцијама и организацијама: Општина Лесковац, АЛЕР, Управа за финансије, Управа за јавне набавке, ЈП Водовод, ЈП Топлана, Дирекција за урбанизам и изградњу, ЈП Дом, Пољопривредна и саветодавна стручна служба Лесковац. Студенти се ангажују у оквиру рачуноводствених служби, финансијских служби, маркетинг служби и сл. где имају могућност да се упознају са специфичностима рада у конкретним субјектима.