Секретар школе

Радомир Стојановић, дипл. правник

 

Служба рачуноводства

Шеф рачуноводства: Славица Шишкин, економиста

 

Виши стручно-технички сарадник за студије и студентска питања – координатор

Светлана Димитријевић, правник

 

Виши стручно-технички сарадник за студије и студентска питања

Наташа Карапанџић, економиста

Светлана Маринковић, економиста

 

Руководилац послова информационих система и технологија

Дарко Котло, спец. струковни менаџер

 

Библиотекар

Огњен Димитријевић

 

Самостални стручно-технички сарадник за рад у библиотеци

Јасмина Јовић

 

Књижничар – архивар

 

 

Помоћни радник

Небојша Митић