КАНЦЕЛАРИЈА СТРУЧНИХ СЛУЖБИ ОДСЕКА

ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ – ШЕФ КАНЦЕЛАРИЈЕ ОДСЕКА

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА studentskasluzba@vpsle.edu.rs

ВИШИ СТРУЧНОТЕХНИЧКИ САРАДНИК ЗА СТУДИЈЕ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

 

СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА racunovodstvo@vpsle.edu.rs

ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНИ САРАДНИК

 

АДМИНИСТРАТОР ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА administrator@vpsle.edu.rs

 

БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКАР

КЊИЖНИЧАР

 

ПОМОЋНИ РАДНИК

  • Небојша Митић