КАНЦЕЛАРИЈА СТРУЧНИХ СЛУЖБИ ОДСЕКА

ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ – ШЕФ КАНЦЕЛАРИЈЕ ОДСЕКА

  • Мирољуб Ђелић

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА studentskasluzba@vpsle.edu.rs

САМОСТАЛНИ СТРУЧНОТЕХНИЧКИ САРАДНИК ЗА СТУДИЈЕ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

  • Наташа Крстић

ВИШИ СТРУЧНОТЕХНИЧКИ САРАДНИК ЗА СТУДИЈЕ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

 

СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА racunovodstvo@vpsle.edu.rs

САМОСТАЛНИ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ САРАДНИК

  • Биљана Стоиљковић

 

АДМИНИСТРАТОР ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА administrator@vpsle.edu.rs

 

ДИПЛОМИРАНИ БИБЛИОТЕКАР

 

ПОМОЋНИ РАДНИК

  • Небојша Митић