Nastavni plan za školsku 2006/2007. godinu

Dvogodišnje studije

Trogodišnje studije

  • Menadžment (Poslovni menadžment, Računovodstvo i revizija, Finansije i bankarstvo, Trgovina i marketing, Turizam i ugostiteljstvo)

Odsek: ROBNI PROMET


I Godina

Red.br.NASTAVNI PREDMETSemestri
IIIIIIIV
1.Računovodstvo4 + 4
2.Poslovna ekonomija3 + 2
3.Poslovna statistika4 + 2
4.Matematika za ekonomiste4 + 4
5.Osnovi marketinga4 + 2
6.Poslovni informacioni sistemi1 + 21 + 2
7.Trgovinsko pravo3 + 0
8.Osnovi ekonomije3 + 2
9.Strani jezik I (Engleski, Francuski)2 + 2
S v e g a:14+1215+10

II Godina – zajednički predmeti:

Red.br.NASTAVNIPREDMETSemestri
IIIIIIIV
1.Trgovinski menadžment2 + 2
2.Finansije3 + 1
3.Preduzetništvo3 + 1
4.Poslovne komunikacije2 + 1
5.Komercijalno poznavanje robe3 + 1
S v e g a:5 + 38 + 3


II Godina – Smer: Komercijalno poslovanje

 

Red.br.NASTAVNI PREDMETSemestri
IIIIIIIV
1.Komercijalno poslovanje3 + 1
2.Istraživanje tržišta3 + 1
3.Strani jezik II (Engleski, Francuski)2 + 2
S v e g a:3 + 15 + 3


II Godina – Smer: Spoljna i unutrašnja trgovina

 

Red.br.NASTAVNI PREDMETSemestri
IIIIIIIV
1.Međunarodni marketing3 + 1
2.Ekonomika međunarodnog transporta i špedicije3 + 1
3.Strani jezik II (Engleski, Francuski)2 + 12 + 1
S v e g a:8 + 32 + 2

ODSEK: FINANSIJE, RAČUNOVODSTV O I BANKARSTVO

I Godina

Red.br.NASTAVNI PREDMETSemestri
IIIIIIIV
1.Računovodstvo4 + 4
2.Poslovna ekonomija3 + 2
3.Poslovna statistika4 + 2
4.Matematika za ekonomiste4 + 4
5.Osnovi marketinga4 + 2
6.Poslovni informacioni sistemi1 + 21 + 2
7.Trgovinsko pravo3 + 0
8.Osnovi ekonomije3 + 2
9.Strani jezik I (Engleski, Francuski)2 + 2
S v e g a:14+1215+10


II Godina – Zajednički predmeti:

 

Red.br.NASTAVNI PREDMETSemestri
IIIIIIIV
1.Finansije3 + 1
2.Finansijsko i devizno poslovanje3 + 1
3.Preduzetništvo3 + 1
4.Menadžment rizika u finansijskim institucijama2 + 1
5.Analiza poslovanja3 + 1
S v e g a:8 + 36 + 2


II Godina – Smer: Računovodstvo

 

Red.br.NASTAVNI PREDMETSemestri
IIIIIIIV
1.Finansijsko računovodstvo i bilans3 + 1
2.Upravljačko računovodstvo3 + 1
3.Strani jezik II (Engleski, Francuski)2 + 2
S v e g a:3 + 15 + 3


II Godina – Smer: Poslovne finansije i bankarstvo

 

Red.br.NASTAVNI PREDMETSemestri
IIIIIIIV
1.Bankarstvo3 + 1
2.Finansijska kontrola i revizija3 + 1
3.Strani jezik II (Engleski, Francuski)2 + 2
S v e g a:6 + 22 + 2

ODSEK: TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

I Godina

Red.br.NASTAVNI PREDMETSemestri
IIIIIIIV
1.Računovodstvo4 + 4
2.Poslovna ekonomija3 + 2
3.Poslovna statistika4 + 2
4.Matematika za ekonomiste4 + 4
5.Osnovi marketinga4 + 2
6.Poslovni informacioni sistemi1 + 21 + 2
7.Trgovinsko pravo3 + 0
8.Osnovi ekonomije3 + 2
9.Strani jezik I (Engleski, Francuski)2 + 2
S v e g a:14+1215+10


II Godina

 

Red.br.NASTAVNIPREDMETSemestri
IIIIIIIV
1.Finansije3 + 1
2.Preduzetništvo3 + 1
3.Menadžment u ugostiteljstvu i turizmu3 + 1
4.Socijalna psihologija2 + 1
5.Poslovne komunikacije2 + 1
6.Tehnologija životnih namirnica2 + 3
7.Agencijsko poslovanje2 + 2
8.Strani poslovni jezik-PRODUŽNI (Engleski, Francuski)2 + 22 + 2
9.Strani jezik-POČETNI (Engleski, Francuski)2 + 22 + 2
IZBORNI PREDMETI:
10.Usluživanje (Restoraterstvo)4 + 4
Kulinarstvo (Gastrologija)4 + 4
S v e g a:16+1317+13

ODSEK: MENADŽMENT

I Godina – Zajednički predmeti

Red. br.NASTAVNI PREDMETISemestar
III
1.Metodologija naučno-istraživačkog rada2 + 1
2.Matematika za ekonomiste2 + 2
3.Poslovna statistika2 + 2
4.Osnove informatike1 + 3
5.Strani jezik I (Engleski, Francuski)2 + 1
6.Računovodstvo2 + 2
7.Osnove marketinga2 + 2
8.Poslovna ekonomija2 + 2
9.Osnove ekonomije2 + 2
10.Stručna praksa (prva godina)0 + 100 + 10
S v e g a:8 + 179 + 20

II Godina – Smer: Poslovni menadžment

Red. br.NASTAVNI PREDMETISemestar
IIIIV
1.Osnove menadžmenta2 + 2
2.Finansijski menadžment2 + 2
3.Strani jezik II (Engleski, Francuski)1 + 1
4.Trgovinsko pravo2 + 1
5.Poslovni informacioni sistemi1 + 3
6.Tehnologija i poznavanje robe2 + 2
7.Preduzetništvo2 + 2
8.Stručna praksa (druga godina)0 + 160 + 10
IZBORNI PREDMETI: (DVA SE BIRAJU I POLAŽU)
9.Tehnologija životnih namirnica sa ishranom1 + 2
Menadžment rizika u finansijskim institucijama2 + 2
Međunarodni marketing2 + 2
Spoljnotrgovinsko poslovanje2 + 2
S v e g a:6,5 + 239 + 20


III Godina – Smer: Poslovni menadžment

 

Red. br.NASTAVNI PREDMETISemestar
VVI
1.Zaštita životne sredine1 + 1
2.Preduzetnički menadžment2 + 2
3.Strategijski menadžment2 + 2
4.Strani jezik III (Engleski, Francuski)2 + 2
5.Trgovinski menadžment2 + 2
6.Poslovne komunikacije1 + 2
7.Stručna praksa (treća godina)0 + 20
8.Izrada diplomskog rada0 + 10
IZBORNI PREDMETI: (JEDAN SE BIRA)
9.Bankarstvo2 + 2
Carinsko i špeditersko poslovanje2 + 2
Finansijsko i devizno poslovanje2 + 2
S v e g a:4 + 248 + 19


II Godina – Smer: Računovodstvo i revizija

 

Red. br.NASTAVNI PREDMETISemestar
IIIIV
1.Osnove menadžmenta2 + 2
2.Finansijski menadžment2 + 2
3.Strani jezik II (Engleski, Francuski)1 + 1
4.Trgovinsko pravo2 + 1
5.Poslovni informacioni sistemi1 + 3
6.Monetarne i javne finansije2 + 1
7.Preduzetništvo2 + 2
8.Stručna praksa (druga godina)0 + 140 + 12
IZBORNI PREDMETI: (DVA SE BIRAJU I POLAŽU)
9.Poslovne komunikacije1 + 2
Preduzetnički menadžment2 + 2
Trgovinski menadžment2 + 2
Strategijski menadžment2 + 2
S v e g a:5 + 199 + 21


III Godina – Smer: Računovodstvo i revizija

 

Red. br.NASTAVNI PREDMETISemestar
VVI
1.Zaštita životne sredine1 + 1
2.Analiza poslovanja2 + 2
3.Upravljačko računovodstvo2 + 2
4.Strani jezik III (Engleski, Francuski)2 + 2
5.Finansijska kontrola i revizija2 + 2
6.Finansijsko računovodstvo2 + 2
7.Stručna praksa (treća godina)0 + 140 + 6
8.Izrada diplomskog rada0 + 10
IZBORNI PREDMETI: (JEDAN SE BIRA)
9.Bankarsko računovodstvo2 + 2
Carinsko i špeditersko poslovanje2 + 2
Finansijsko i devizno poslovanje2 + 2
S v e g a:6 + 207 + 23


II Godina – Smer: Finansije i bankarstvo

 

Red. br.NASTAVNI PREDMETISemestar
IIIIV
1.Osnove menadžmenta2 + 2
2.Finansijski menadžment2 + 2
3.Strani jezik II (Engleski, Francuski)1 + 1
4.Trgovinsko pravo2 + 1
5.Poslovni informacioni sistemi1 + 3
6.Monetarne i javne finansije2 + 1
7.Preduzetništvo2 + 2
8.Stručna praksa (druga godina)0 + 130 + 13
IZBORNI PREDMETI: (DVA SE BIRAJU I POLAŽU)
9.Poslovne komunikacije1 + 2
Preduzetnički menadžment2 + 2
Trgovinski menadžment2 + 2
Strategijski menadžment2 + 2
S v e g a:6 + 198 + 21


III Godina – Smer: Finansije i bankarstvo

 

Red. br.NASTAVNI PREDMETISemestar
VVI
1.Zaštita životne sredine1 + 1
2.Analiza poslovanja2 + 2
3.Tržište kapitala i hartija od vrednosti2 + 2
4.Strani jezik III (Engleski, Francuski)2 + 2
5.Bankarstvo2 + 2
6.Menadžment rizika u finansijskim institucijama2 + 2
7.Stručna praksa (treća godina)0 + 140 + 6
8.Izrada diplomskog rada0 + 10
IZBORNI PREDMETI: (JEDAN SE BIRA)
9.Finansijska kontrola i revizija2 + 2
Carinsko i špeditersko poslovanje2 + 2
Finansijsko i devizno poslovanje2 + 2
S v e g a:6 + 207 + 23


II Godina – Smer: Trgovina i marketing

 

Red. br.NASTAVNI PREDMETISemestar
IIIIV
1.Osnove menadžmenta2 + 2
2.Finansijski menadžment2 + 2
3.Strani jezik II (Engleski, Francuski)1 + 1
4.Trgovinsko pravo2 + 1
5.Poslovni informacioni sistemi1 + 3
6.Tehnologija i poznavanje robe2 + 2
7.Preduzetništvo2 + 2
8.Stručna praksa (druga godina)0 + 160 + 10
IZBORNI PREDMETI: (DVA SE BIRAJU I POLAŽU)
9.Tehnologija životnih namirnica sa ishranom1 + 2
Preduzetnički menadžment2 + 2
Strategijski menadžment2 + 2
Menadžment rizika u finansijskim situacijama2 + 2
S v e g a:5,5 + 229 + 20


III Godina – Smer: Trgovina i marketing

 

Red. br.NASTAVNI PREDMETISemestar
VVI
1.Zaštita životne sredine1 + 1
2.Međunarodni marketing2 + 2
3.Spoljnotrgovinsko poslovanje2 + 2
4.Strani jezik III (Engleski, Francuski)2 + 2
5.Trgovinski menadžment2 + 2
6.Carinsko i špeditersko poslovanje2 + 2
7.Stručna praksa (treća godina)0 + 100 + 10
8.Izrada diplomskog rada0 + 10
IZBORNI PREDMETI: (JEDAN SE BIRA)
9.Poslovne komunikacije1 + 2
Strani jezik (početni kurs)2 + 2
Finansijsko i devizno poslovanje2 + 2
S v e g a:7,333+17,3335 + 25


II Godina – Smer: Turizam i ugostiteljstvo

 

Red. br.NASTAVNI PREDMETISemestar
IIIIV
1.Osnove menadžmenta2 + 2
2.Turistička geografija2 + 1
3.Strani jezik II (Engleski, Francuski)1 + 1
4.Trgovinsko pravo2 + 1
5.Poslovni informacioni sistemi1 + 3
6.Tehnologija i poznavanje robe2 + 2
7.Stručna praksa (druga godina)0 + 160 + 10
IZBORNI PREDMETI: (JEDAN SE BIRA)
8.Finansijski menadžment2 + 2
Trgovinski menadžment2 + 2
Preduzetništvo2 + 2
S v e g a:4 + 209 + 19


III Godina – Smer: Turizam i ugostiteljstvo

 

Red. br.NASTAVNI PREDMETISemestar
VVI
1.Zaštita životne sredine1 + 1
2.Agencijsko poslovanje2 + 2
3.Tehnologija životnih namirnica sa ishranom1 + 2
4.Strani jezik II (Engleski, Francuski)1 + 1
5.Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu2 + 1
6.Strani jezik (početni kurs)2 + 2
7.Stručna praksa (treća godina)0 + 100 + 10
8.Izrada diplomskog rada0 + 10
IZBORNI PREDMETI: (JEDAN SE BIRA)
9.Poslovne komunikacije1 + 2
Međunarodni marketing2 + 2
Socijalna psihologija2 + 1
S v e g a:5,6667+15,6674 + 24