Nastavni plan za školsku 2006/2007. godinu

Dvogodišnje studije

Trogodišnje studije

  • Menadžment (Poslovni menadžment, Računovodstvo i revizija, Finansije i bankarstvo, Trgovina i marketing, Turizam i ugostiteljstvo)

Odsek: ROBNI PROMET


I Godina

Red.br. NASTAVNI PREDMET Semestri
I II III IV
1. Računovodstvo 4 + 4
2. Poslovna ekonomija 3 + 2
3. Poslovna statistika 4 + 2
4. Matematika za ekonomiste 4 + 4
5. Osnovi marketinga 4 + 2
6. Poslovni informacioni sistemi 1 + 2 1 + 2
7. Trgovinsko pravo 3 + 0
8. Osnovi ekonomije 3 + 2
9. Strani jezik I (Engleski, Francuski) 2 + 2
S v e g a: 14+12 15+10

II Godina – zajednički predmeti:

Red.br. NASTAVNIPREDMET Semestri
I II III IV
1. Trgovinski menadžment 2 + 2
2. Finansije 3 + 1
3. Preduzetništvo 3 + 1
4. Poslovne komunikacije 2 + 1
5. Komercijalno poznavanje robe 3 + 1
S v e g a: 5 + 3 8 + 3


II Godina – Smer: Komercijalno poslovanje

 

Red.br. NASTAVNI PREDMET Semestri
I II III IV
1. Komercijalno poslovanje 3 + 1
2. Istraživanje tržišta 3 + 1
3. Strani jezik II (Engleski, Francuski) 2 + 2
S v e g a: 3 + 1 5 + 3


II Godina – Smer: Spoljna i unutrašnja trgovina

 

Red.br. NASTAVNI PREDMET Semestri
I II III IV
1. Međunarodni marketing 3 + 1
2. Ekonomika međunarodnog transporta i špedicije 3 + 1
3. Strani jezik II (Engleski, Francuski) 2 + 1 2 + 1
S v e g a: 8 + 3 2 + 2

ODSEK: FINANSIJE, RAČUNOVODSTV O I BANKARSTVO

I Godina

Red.br. NASTAVNI PREDMET Semestri
I II III IV
1. Računovodstvo 4 + 4
2. Poslovna ekonomija 3 + 2
3. Poslovna statistika 4 + 2
4. Matematika za ekonomiste 4 + 4
5. Osnovi marketinga 4 + 2
6. Poslovni informacioni sistemi 1 + 2 1 + 2
7. Trgovinsko pravo 3 + 0
8. Osnovi ekonomije 3 + 2
9. Strani jezik I (Engleski, Francuski) 2 + 2
S v e g a: 14+12 15+10


II Godina – Zajednički predmeti:

 

Red.br. NASTAVNI PREDMET Semestri
I II III IV
1. Finansije 3 + 1
2. Finansijsko i devizno poslovanje 3 + 1
3. Preduzetništvo 3 + 1
4. Menadžment rizika u finansijskim institucijama 2 + 1
5. Analiza poslovanja 3 + 1
S v e g a: 8 + 3 6 + 2


II Godina – Smer: Računovodstvo

 

Red.br. NASTAVNI PREDMET Semestri
I II III IV
1. Finansijsko računovodstvo i bilans 3 + 1
2. Upravljačko računovodstvo 3 + 1
3. Strani jezik II (Engleski, Francuski) 2 + 2
S v e g a: 3 + 1 5 + 3


II Godina – Smer: Poslovne finansije i bankarstvo

 

Red.br. NASTAVNI PREDMET Semestri
I II III IV
1. Bankarstvo 3 + 1
2. Finansijska kontrola i revizija 3 + 1
3. Strani jezik II (Engleski, Francuski) 2 + 2
S v e g a: 6 + 2 2 + 2

ODSEK: TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

I Godina

Red.br. NASTAVNI PREDMET Semestri
I II III IV
1. Računovodstvo 4 + 4
2. Poslovna ekonomija 3 + 2
3. Poslovna statistika 4 + 2
4. Matematika za ekonomiste 4 + 4
5. Osnovi marketinga 4 + 2
6. Poslovni informacioni sistemi 1 + 2 1 + 2
7. Trgovinsko pravo 3 + 0
8. Osnovi ekonomije 3 + 2
9. Strani jezik I (Engleski, Francuski) 2 + 2
S v e g a: 14+12 15+10


II Godina

 

Red.br. NASTAVNIPREDMET Semestri
I II III IV
1. Finansije 3 + 1
2. Preduzetništvo 3 + 1
3. Menadžment u ugostiteljstvu i turizmu 3 + 1
4. Socijalna psihologija 2 + 1
5. Poslovne komunikacije 2 + 1
6. Tehnologija životnih namirnica 2 + 3
7. Agencijsko poslovanje 2 + 2
8. Strani poslovni jezik-PRODUŽNI (Engleski, Francuski) 2 + 2 2 + 2
9. Strani jezik-POČETNI (Engleski, Francuski) 2 + 2 2 + 2
IZBORNI PREDMETI:
10. Usluživanje (Restoraterstvo) 4 + 4
Kulinarstvo (Gastrologija) 4 + 4
S v e g a: 16+13 17+13

ODSEK: MENADŽMENT

I Godina – Zajednički predmeti

Red. br. NASTAVNI PREDMETI Semestar
I II
1. Metodologija naučno-istraživačkog rada 2 + 1
2. Matematika za ekonomiste 2 + 2
3. Poslovna statistika 2 + 2
4. Osnove informatike 1 + 3
5. Strani jezik I (Engleski, Francuski) 2 + 1
6. Računovodstvo 2 + 2
7. Osnove marketinga 2 + 2
8. Poslovna ekonomija 2 + 2
9. Osnove ekonomije 2 + 2
10. Stručna praksa (prva godina) 0 + 10 0 + 10
S v e g a: 8 + 17 9 + 20

II Godina – Smer: Poslovni menadžment

Red. br. NASTAVNI PREDMETI Semestar
III IV
1. Osnove menadžmenta 2 + 2
2. Finansijski menadžment 2 + 2
3. Strani jezik II (Engleski, Francuski) 1 + 1
4. Trgovinsko pravo 2 + 1
5. Poslovni informacioni sistemi 1 + 3
6. Tehnologija i poznavanje robe 2 + 2
7. Preduzetništvo 2 + 2
8. Stručna praksa (druga godina) 0 + 16 0 + 10
IZBORNI PREDMETI: (DVA SE BIRAJU I POLAŽU)
9. Tehnologija životnih namirnica sa ishranom 1 + 2
Menadžment rizika u finansijskim institucijama 2 + 2
Međunarodni marketing 2 + 2
Spoljnotrgovinsko poslovanje 2 + 2
S v e g a: 6,5 + 23 9 + 20


III Godina – Smer: Poslovni menadžment

 

Red. br. NASTAVNI PREDMETI Semestar
V VI
1. Zaštita životne sredine 1 + 1
2. Preduzetnički menadžment 2 + 2
3. Strategijski menadžment 2 + 2
4. Strani jezik III (Engleski, Francuski) 2 + 2
5. Trgovinski menadžment 2 + 2
6. Poslovne komunikacije 1 + 2
7. Stručna praksa (treća godina) 0 + 20
8. Izrada diplomskog rada 0 + 10
IZBORNI PREDMETI: (JEDAN SE BIRA)
9. Bankarstvo 2 + 2
Carinsko i špeditersko poslovanje 2 + 2
Finansijsko i devizno poslovanje 2 + 2
S v e g a: 4 + 24 8 + 19


II Godina – Smer: Računovodstvo i revizija

 

Red. br. NASTAVNI PREDMETI Semestar
III IV
1. Osnove menadžmenta 2 + 2
2. Finansijski menadžment 2 + 2
3. Strani jezik II (Engleski, Francuski) 1 + 1
4. Trgovinsko pravo 2 + 1
5. Poslovni informacioni sistemi 1 + 3
6. Monetarne i javne finansije 2 + 1
7. Preduzetništvo 2 + 2
8. Stručna praksa (druga godina) 0 + 14 0 + 12
IZBORNI PREDMETI: (DVA SE BIRAJU I POLAŽU)
9. Poslovne komunikacije 1 + 2
Preduzetnički menadžment 2 + 2
Trgovinski menadžment 2 + 2
Strategijski menadžment 2 + 2
S v e g a: 5 + 19 9 + 21


III Godina – Smer: Računovodstvo i revizija

 

Red. br. NASTAVNI PREDMETI Semestar
V VI
1. Zaštita životne sredine 1 + 1
2. Analiza poslovanja 2 + 2
3. Upravljačko računovodstvo 2 + 2
4. Strani jezik III (Engleski, Francuski) 2 + 2
5. Finansijska kontrola i revizija 2 + 2
6. Finansijsko računovodstvo 2 + 2
7. Stručna praksa (treća godina) 0 + 14 0 + 6
8. Izrada diplomskog rada 0 + 10
IZBORNI PREDMETI: (JEDAN SE BIRA)
9. Bankarsko računovodstvo 2 + 2
Carinsko i špeditersko poslovanje 2 + 2
Finansijsko i devizno poslovanje 2 + 2
S v e g a: 6 + 20 7 + 23


II Godina – Smer: Finansije i bankarstvo

 

Red. br. NASTAVNI PREDMETI Semestar
III IV
1. Osnove menadžmenta 2 + 2
2. Finansijski menadžment 2 + 2
3. Strani jezik II (Engleski, Francuski) 1 + 1
4. Trgovinsko pravo 2 + 1
5. Poslovni informacioni sistemi 1 + 3
6. Monetarne i javne finansije 2 + 1
7. Preduzetništvo 2 + 2
8. Stručna praksa (druga godina) 0 + 13 0 + 13
IZBORNI PREDMETI: (DVA SE BIRAJU I POLAŽU)
9. Poslovne komunikacije 1 + 2
Preduzetnički menadžment 2 + 2
Trgovinski menadžment 2 + 2
Strategijski menadžment 2 + 2
S v e g a: 6 + 19 8 + 21


III Godina – Smer: Finansije i bankarstvo

 

Red. br. NASTAVNI PREDMETI Semestar
V VI
1. Zaštita životne sredine 1 + 1
2. Analiza poslovanja 2 + 2
3. Tržište kapitala i hartija od vrednosti 2 + 2
4. Strani jezik III (Engleski, Francuski) 2 + 2
5. Bankarstvo 2 + 2
6. Menadžment rizika u finansijskim institucijama 2 + 2
7. Stručna praksa (treća godina) 0 + 14 0 + 6
8. Izrada diplomskog rada 0 + 10
IZBORNI PREDMETI: (JEDAN SE BIRA)
9. Finansijska kontrola i revizija 2 + 2
Carinsko i špeditersko poslovanje 2 + 2
Finansijsko i devizno poslovanje 2 + 2
S v e g a: 6 + 20 7 + 23


II Godina – Smer: Trgovina i marketing

 

Red. br. NASTAVNI PREDMETI Semestar
III IV
1. Osnove menadžmenta 2 + 2
2. Finansijski menadžment 2 + 2
3. Strani jezik II (Engleski, Francuski) 1 + 1
4. Trgovinsko pravo 2 + 1
5. Poslovni informacioni sistemi 1 + 3
6. Tehnologija i poznavanje robe 2 + 2
7. Preduzetništvo 2 + 2
8. Stručna praksa (druga godina) 0 + 16 0 + 10
IZBORNI PREDMETI: (DVA SE BIRAJU I POLAŽU)
9. Tehnologija životnih namirnica sa ishranom 1 + 2
Preduzetnički menadžment 2 + 2
Strategijski menadžment 2 + 2
Menadžment rizika u finansijskim situacijama 2 + 2
S v e g a: 5,5 + 22 9 + 20


III Godina – Smer: Trgovina i marketing

 

Red. br. NASTAVNI PREDMETI Semestar
V VI
1. Zaštita životne sredine 1 + 1
2. Međunarodni marketing 2 + 2
3. Spoljnotrgovinsko poslovanje 2 + 2
4. Strani jezik III (Engleski, Francuski) 2 + 2
5. Trgovinski menadžment 2 + 2
6. Carinsko i špeditersko poslovanje 2 + 2
7. Stručna praksa (treća godina) 0 + 10 0 + 10
8. Izrada diplomskog rada 0 + 10
IZBORNI PREDMETI: (JEDAN SE BIRA)
9. Poslovne komunikacije 1 + 2
Strani jezik (početni kurs) 2 + 2
Finansijsko i devizno poslovanje 2 + 2
S v e g a: 7,333+17,333 5 + 25


II Godina – Smer: Turizam i ugostiteljstvo

 

Red. br. NASTAVNI PREDMETI Semestar
III IV
1. Osnove menadžmenta 2 + 2
2. Turistička geografija 2 + 1
3. Strani jezik II (Engleski, Francuski) 1 + 1
4. Trgovinsko pravo 2 + 1
5. Poslovni informacioni sistemi 1 + 3
6. Tehnologija i poznavanje robe 2 + 2
7. Stručna praksa (druga godina) 0 + 16 0 + 10
IZBORNI PREDMETI: (JEDAN SE BIRA)
8. Finansijski menadžment 2 + 2
Trgovinski menadžment 2 + 2
Preduzetništvo 2 + 2
S v e g a: 4 + 20 9 + 19


III Godina – Smer: Turizam i ugostiteljstvo

 

Red. br. NASTAVNI PREDMETI Semestar
V VI
1. Zaštita životne sredine 1 + 1
2. Agencijsko poslovanje 2 + 2
3. Tehnologija životnih namirnica sa ishranom 1 + 2
4. Strani jezik II (Engleski, Francuski) 1 + 1
5. Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 2 + 1
6. Strani jezik (početni kurs) 2 + 2
7. Stručna praksa (treća godina) 0 + 10 0 + 10
8. Izrada diplomskog rada 0 + 10
IZBORNI PREDMETI: (JEDAN SE BIRA)
9. Poslovne komunikacije 1 + 2
Međunarodni marketing 2 + 2
Socijalna psihologija 2 + 1
S v e g a: 5,6667+15,667 4 + 24