Обавештење за студенте

У случајевима када студент не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију уписаног студијског програма (3+3 године за основне студије и 1+1 година за специјалистичке студије) студент може школи поднети захтев за продужење рока за завршетак студија у складу са чланом 109. Закона о високом образовању.

Студенти који студирају уз рад, студије могу завршити у троструком броју година од броја година потребних за завршетак студија.

Захтев за продужетак рока за завршетак студија се предаје студентској служби школе.