13. Симпозијум Нове технологије и економски развој – секција Социо-економске импликације иновација и нове технологије.