Висока пословна школа струковних студија Лесковац је у оквиру реализације INTERREG IPA CBC пројекта „Бугарско – српски гурмански воз“ учествовала у одржавању завршног, четвртог по реду гастро форума који је одржан у Врацу, Република Бугарска. Гастро форуми имају за циљ размену искустава у гастро-туризму и управљању туристичким сегментом у региону, као и популаризацији гастрономије као једног од основних фактора развоја туризма.

Теме дводневног форума одржаног у Бугарској су и гастро-туризам, трендови у туризму и заштити права интелектуалне својине гастрономских производа.

Другог дана форума представљен је „Гастро мени“ и који ће користити чланови Бугарско-српског Гастро клуба, и разговарано је о пројектним идејама за промоцију прекограничног туризма и гастрономског туризма у односу на расположиве фондове ЕУ, као и о могућностима за наставак пројектних активности и одрживост пројекта.

Пројекат се реализује и суфинансира у оквиру IPA прекограничног програма Бугарска-Србија од стране ЕУ.

Партнери на пројекту су Привредна комора Србије, Привредна комора Враце и Професионална гимназија „Алеко Константинов“ Мездра из Бугарске.

Disclamer IPA