На Одсеку за пословне студије Лесковац Академије струковних студија Јужна Србија одржан је састанак руководства Академије и представника привреде са циљем оснивања Савета послодаваца на Академији. Савет послодаваца је саветодавни орган Академије који је основан ради остваривања сарадње између Академије и послодаваца који радно ангажују кадрове који заврше студијске програме Академије. Ова сарадња, поред осталог, има за циљ развој и унапређење студијских програма Академије у складу са потребама тржишта рада. Зоран Димитријевић је именован за председника Савета послодаваца, а Бобан Гашић за заменика председника испред Одсека за пословне студије Лесковац.