Одлука о мерилима за утврђивање висине школарине и осталих административних накнада коју плаћају студенти школе

Напомена: Износ буџетских средстава примљених у 2017. години је 43.461.699,25 динара.