Студијски програм: Менаџмент технологије хране и гастрономије

Стечено звање након завршетка студија:  Струковни инжењер менаџмента

 

КУРИКУЛУМ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

 

Након успешно савладаног студијског програма Менаџмент технологије хране и гастрономијестудент постаје инжењер, менаџер, технолог, и коначно, гастроном са широким спектром занимања и биће оспособљен за обављање:

  • Послова набавке, пријема и складиштења сировина за производњу хране, као и послова производње и пласмана гастрономских производа;
  • Послова планирања, организовања, вођења и контроле извршења задатака у кухињама;
  • Послова везаних за покретање сопственог бизниса у области технологије хране и гастрономије;
  • Послова везаних за осмишљавање пројеката у области технологије хране и гастрономије;
  • Послова везаних за  примену стандарда и система квалитета у  прехрамбеној производњи,  као и метода које се користе за контролу квалитета намирница.

По завршетку студијског програма Менаџмент технологије хране и гастрономије, студенти могу обављати:

  • Менаџерске послове у HoReCa сектору;
  • Послове планирања, организовања, вођења и контроле извршења задатака у кухињама хотелијерске и ресторатерске индустрије, као и кухињама социјалног угоститељства (болнице, војска, затвори, студентски и ученички ресторани);
  • Послове у пекарству, посластичарству и кетеринг послове;
  • Промотивне активности у гастрономији;
  • Послове везане за покретање сопственог бизниса у области технологије хране и гастрономије.

Студијски програм: Менаџмент технологије хране и гастрономије – дуални модел студија

Стечено звање након завршетка студија: Струковни инжењер менаџмента

 

КУРИКУЛУМ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.