АКРЕДИТОВАН МОДУЛ ДУАЛНОГ МОДЕЛА СТУДИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ И ГАСТРОНОМИЈЕ НА ОДСЕКУ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ ЛЕСКОВАЦ!

Студенти студијског програма Менаџмент технологије хране и гастрономије имаће прилику да студирају по ДУАЛНОМ МОДЕЛУ СТУДИЈА који подразумева УЧЕЊЕ КРОЗ РАД УЗ НОВЧАНУ НАКНАДУ. Пет студената по години студија имаће могућност учења кроз рад код осам послодаваца са којима Одсек за пословне студије Лесковац, Академија струковних студија Јужна Србија има потписане Уговоре о дуалном моделу студија.