За већу шему кликнути на исту.

Директор школе

Др Милена Марјановић, професор струковних студија

 

Помоћник директора за наставне делатности, пројекте и међународну сарадњу

Др Иван Михаиловић, професор струковних студија

 

Руководиоци студија

Др Драгана Ранђеловић – Сектор за финансије, рачуноводство и банкарство

Др Јелена Крстић-Ранђић – Сектор за пословну економију и менаџмент

Мр  Валентина Станковић – Сектор за информатику и квантитативне методе

Др Татјана Ђекић –  Сектор за туризам угоститељство и гастрономију

Др  Миљана Стојковић-Трајковић – Сектор за студентску праксу

Др Драган Стојановић – Сектор за пројекте и међународну сарадњу

 

Секретар школе

Радомир Стојановић, дипломирани правник