ЗА ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ПОНЕСИТЕ ДВОЛИСНИЦЕ А4 ФОРМАТА ИЛИ ВЕЖБАНКЕ, ДИГИТРОНЕ (употреба телефона на испиту је строго забрањена) И ФОРМУЛЕ ИЗ ФИНАНСИЈСКЕ МАТЕМАТИКЕ (искључиво одштампане, не руком писане).