Колоквијум из предмета Анализа финансијских извештаја одржаће се у уторак, 19.05.2020.године у 11 часова. Колоквијум ће бити одржан путем е-платформе за учење, на којој ће у 11 часова бити постављен тест. Време за израду теста биће пола сата-до 11:30 (радови који не буду послати у предвиђеном року ће аутоматски бити одбачени и сматраће се да студент није радио колоквијум). Питања на  тесту биће искључиво теоријског карактера (7 кратких тест питања). Питања за припрему колоквијума налазе се на е-платформи у оквиру курса Анализа финансијског извештаја. Уколико имате питања везана за припрему или израду колоквијума обратите се предметном асистенту путем мејла или поруком на е-платформи.

Питања и материјал за израду колоквијума налазе се на е-платформи за учење у оквиру курса Анализа финансијских извештаја.