Колоквијум ће бити одржан у уторак, дана 27/12/2022 са почетком у 13.00ч, сала А3. Области за припрему колоквијума: Глава 1 – Модели е-пословања, Глава 2 – Инфраструктура е-пословања; Глава 3 – Е-окружење; Глава 4 – Стратегије е-пословања; Глава 5 – Организационе структуре за е-пословање; Глава 6 – Пословни процеси у е- пословању. Питања за колоквијум су испитна питања од бр. 1 до бр. 36. Колоквујум је теоријски (нема задатака). Књига: Електронско пословање, Раденковић, Деспотовић, Богдановић, Бараћ, Лабус.