Колоквијум ће бити одржан у уторак, дана 13/12/2022 са почетком у 10.00ч, сала А3. Области за припрему колоквијума: Глава 1 – Предузеће, циљ, облици; Глава 2 – Окружење предузећа; Глава 3 – Финансијски извештаји предузећа са рацио анализом; Глава 5 – Управљање обртним капиталом; Глава 6 – Управљање залихама; Глава 7 – Управљање потраживањима од купаца. Колоквујум је теоријски (нема задатака), на дописивање и заокруживање. Књига: Пословне финансије, Тодоровић и Иванишевић.