Колоквијум из предмета Математика биће одржан 19.03.2024. са почетком у 12.00ч, сала А1.

  • На колоквијуму/испиту могу да се користе искључиво калкулатори (дигитрони) за рачунање. Употреба мобилних телефона је строго забрањена.
  • Колоквијум/испит се полаже на дволисници (или средини из свеске) формата А4.
  • Студенти могу да користе одштампане формуле из финансијске математике које се налазе на платформи за е-учење.